O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Náš tým

 • Andrea Poláková, ředitelka a učitelka
 • Adéla Hroníková, lektorka aj, učitelka
 • Vanda Hofmeisterová, učitelka 
 • Petra Forasassiová, chůva
 • Květa Bubelová, asistentka


Vzdělávání 

"Příkladů dobrých a ustavičných potřeba jest mládeži, protože dětem Pán Bůh povahy opičí dal, to jest chtivost jakousi dělání všeho, co jiné dělati vidí."

(Jan Amos Komenský)

Pozor! Školka pouze doplňuje rodinnou výchovu:)

Sportujeme, tvoříme a anglicky mluvíme

 • Malujeme, tvoříme, stavíme i boříme:)
 • Sportování nás moc baví, ať jsme velcí nebo malí, ve třídě i na zahradě, po sportu je nám vždy blaze:)
 • S češtinou i angličtinou začínáme před svačinou....a proč?

 • Český i anglický jazyk se učíme používat paralelně.
 • Jazyk získáváme odposlechem.
 • Jsme  schopni porozumět obsahu, aniž bychom rozuměly jednotlivým slovům.
 • Chápeme fráze, ale paní učitelka nám je musí dost srozumitelně vysvětlit pomocí gest, mimiky, výrazu obličeje.
 • Citlivě vnímáme intonaci, tón hlasu, výslovnost, a tím se je také naučíme lépe imitovat.