Novinky

Vážení rodiče, 

o všech činnostech (divadla, výlety, plavání, akce pro děti ve škole i mimo školu) budete předem informování emailem a na nástěnce v šatně školy. Děkujeme! 

Pozvánka Vánoční zvyky a tradice v Polsku

Kdy? 15. 12. 2022 od 16.00hod. - 18.00hod. nebo déle:)

Kde? Zahrada školy a blízké okolí

Pro koho? Děti, rodiče, příbuzní, veřejnost

Přednášející: Karolina Glabinska

Pozvánka Logopedická prevence a školní připravenost u dětí s OMJ

Kdy? 22. 11. 2022 od 17.00hod. - 19.00hod.

Kde? Mateřská škola

Pro koho? Rodiče

Přednášející: PaedDr. Irena Vacková

Pozvánka Jak rozvíjet český jazyk u dětí s OMJ

Kdy? 22. 9. 2022 od 17.00hod. - 19.00hod.

Kde? Mateřská škola

Pro koho? Rodiče

Přednášející: Bc. Karel Voska

Divadlo

Kdy? 16. 5. 2022 v 9.15hod.

Kde? Mateřská škola

Pro koho? Pro všechny děti

Co za to? Hradí škola

Co to bude? Pohádka Na tom našem dvořeEVVO Program

Kdy? 10. 5. 2022

Kde? Zahrada MŠ

Pro koho? Pro všechny děti

Co za to? Hradí škola

Co si odneseme? Spoustu skvělých zážitků, zkušeností a vědomostí z oblasti Příroda :)


Výlet do Posázaví

Dne 24. 5. 2022 vyrazíme s dětmi do Posázaví. Výlet je určen pro děti starší 4 let. Příchod do MŠ je do 8.00hod. a návrat v odpoledních hodinách. Cestovat budeme autobusem na Kačerov a poté vlakem do zastávky Petrov - Pikovice. Proběhneme se krásnou přírodou, která lemuje Posázavskou stezku. Pokud by v tento den nebylo příznivé počasí, výlet uděláme operativně.

Čarodějnická stezka a opékání na zahradě

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme dne 28. 4. 2022 v 16.30hod. na Čarodějnickou stezku jejíž cíl bude na zahradě MŠ, kde na děti bude čekat překvapení:)

Divadlo

V pondělí 11. 4.22 navštívíme s dětmi divadlo BRAVO v Braníku. Představení s názvem Poutníci ve hvězdách je určené pro děti 5+. Divadlo začíná v 9.00hod., příchod do MŠ je proto nutný nejpozději do 8.00hod. Cena představení je 100,-Kč/dítě. 

Zápis 2022/23

Vážení rodiče,

zápis dětí se koná od 2. května do 16. května v prostorách MŠ. V těchto dnech je možné podat žádost k předškolnímu vzdělávání s přijetím od začátku školního roku 2022/2023. Pro osobní doručení je nutné se telefonicky domluvit na termínu, prosím, volejte 736 68 77 18. Přihlášku je možné také podat elektronicky emailem na adresu andreaduspivova@ms-pisnice.cz nebo datovou schránkou školy kz4t57.

S sebou přineste:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku
  • vyplněný a podepsaný evidenční list
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a o povinném očkování

Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí bude vydáno do 25. 5. 2022 a elektronicky zasláno na Váš email. V případě přijetí bude vybírán rezervační poplatek ve výši 4.000,-Kč splatný k 1. 6. 2022, který bude vyúčtován (odečten) od 1. školného, v případě nenastoupení dítěte do mš tento poplatek propadá.


Fotografování

Možné aranžmá
Možné aranžmá

Dne 17. 5. proběhne jarní fotografování dětí s naší starou paní fotografkou. Podrobnosti a zápis budou vyvěšeny v šatně a zaslány emailem. 

Plavání

Plavání bude zahájeno dne 17. 3. 2022 a je určeno pro děti 4+.