Budoucí prvňáčci


Budoucí prvňáčci

Zápisy malých prvňáčků budou stějně jako v loňském roce během měsíce dubna. Přesný termín vyhlašuje každá škola individuálně, je třeba sledovat webové stránky.

O přijetí rozhoduje zralost dítěte.

ZNAKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Věk

K 31.8. má mít dítě 6 let.

Zralost smyslového vnímání

Zrakové rozlišování

 • zrakem rozlišit tvary od sebe
 • znát alespoň některá písmenka a číslice
 • děti by měly umět rozlišit v řadě tvarově podobné písmeno (m-n), symetrická podle svislé (b-d) nebo vodorovné osy (p-b, j-l).

Sluchové rozlišování

 • poznat první a poslední písmeno ve slově
 • rozklad slova na slabiky

Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace

 • podepsat se alespoň křestním jménem a tiskacím písmem
 • zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky (hl. chlapci, kde pomaleji dozrává motorika)
 • procvičování nejlépe kreslením všemi možnými materiály (voskovky, tužky, křídy aj.), event. cvičení podle různých sešitů ("Těšíme se do školy" aj.)

Řeč

Ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky do nástupu do ZŠ. Toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř.

Rozumové schopnosti

 • orientace v čase (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer, řadit události chronologicky podle děje apod.), nemusí znát hodiny, měsíce a dny, ale roční období ano
 • třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší -menší, stůl-židle-postel x jablko)
 • materiál, z čeho jsou věci vyrobeny (auto, dům, kniha, chléb, šaty)
 • pravolevá orientace
 • logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr aj.)
 • znát barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)
 • početní představy - vědomosti (kolik nohou má pes, kolik dnů v týdnu)
 • počítat do 10 a zpět
 • sčítat a odčítat do 5 (tj. přidávat a ubírat z množství věcí), učit se to přes konkrétní příklady, může počítat v duchu i na prstech
 • znát vztah symbol - jméno - počet aspoň u některých číslic
 • znát číslice do 10 (není zcela nutné).

Jsou-li rozumové schopnosti výrazně nižší, spíše uvažovat o speciálním školství než odkladu.

Paměť

 • zapamatovat si větu 7-8 slov a doslova ji zopakovat
 • umět básničku, písničku

Chování

 • soustředěnost: schopnost soustředit se, zaměřit pozornost. I chytré dítě může být nesoustředěné a mít pak ve škole potíže. Vydrží dítě u Večerníčku nebo když mu je čtena pohádka bez odbíhání, lezení po židli, dokončí úkol, který si i samy daly - obrázek, stavebnici, hrad z písku?
 • citová zralost: emoční stabilita - např. že dítě nebude reagovat na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem. Závislost na matce přiměřená, dokáže se odloučit bez potíží. Nestýská se, nemyslí na domov ve škole, těší se do školy. Děti zvyklé na MŠ to většinou umí.
 • sociální zralost: schopnost velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov, přijmout místo rodičů jako autoritu učitele, osvojení hygienických návyků. Např. vykat dospělým, pozdravit, poprosit, poděkovat, obléknout se, postarat o věci, obout boty a zavázat tkaničky na kličku, jít samo na WC, zvládnout školní jídelnu. I chytré děti mívají stres ze školy ne kvůli vyučování, ale kvůli strachu z těchto sociálních situací.
 • pracovní zralost: dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, i když ho nebaví. Souvisí s motivací. Měl by si večer připravit věci, sbalit tašku, ráno jít do školy, sedět celé vyučování, psát úkoly, mít pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. Rodiče mají ještě v 1. třídě kontrolovat tašku.